MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

február 28-án 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirendi javaslat:

  1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete
  2. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottsága beszámolója az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának megtételéről
  3. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs kérelme támogatás iránt
  4. Adonyi Szociális Központ Szolgáltatástervezési koncepciójának tárgyalása
  5. A polgármester beszámolója Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, 4/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése alapján a polgármester részére átruházott hatáskörben nyújtott szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról
  6. Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ 2017. évi működéséről szóló beszámoló
  7. A Kulcsi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának beszámolója a 2017. évi adóztatási tevékenységről
  8. „Kulcs, Kossuth Lajos utcai gyalogjárda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Kulcs, 2018. február 21.

Jobb Gyula s.k.

polgármester