MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

 2018. március 28-án 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirendi javaslat

  1. 2018. évi közbeszerzési terv
  2. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele
  3. A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
  4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás, és az általa elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről adatszolgáltatás ingatlanonkénti bontásban
  5. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs kérelme a 2017. évben részére felajánlott támogatás elszámolási idejének meghosszabbítása céljából
  6. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete a közműfejlesztési hozzájárulásról
  7. Kulcs Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozásáról szóló beszámoló
  8. „Kulcs, Kossuth Lajos utcai gyalogjárda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

 

Kulcs, 2018. március 21.

 

Jobb Gyula s.k.

polgármester