MEGHÍVÓ

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő nyílt testületi ülését

2018. április 25-én 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

 

Napirendi javaslat:  

 • A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló rendelet felülvizsgálata
 • A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet
 • Dunaújvárosi Tankerületi Központ által megküldött, Kulcsi Fekete István Általános Iskola és AMI magasabb vezetői pályázatára érkezett pályázati anyag megtárgyalása
 • A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról
 • Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvány kérelme a Kulcs Községi Önkormányzat Kulcs Község településképének védelméről szóló rendeletének módosítása iránt
 • Épület feltüntetése és földhasználati jogot létesítő megállapodás megtárgyalása
 • Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója Kulcs Község közbiztonsági helyzetéről 2017. évben
 • Halasztási kérelem víziközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetése iránt
 • Vis maior pályázat benyújtása EBR 405061. igénylés azonosító számmal a Magyar Köztársasághoz a Família utca – Rácalmási utca – Jármai Károly utca - Kecset utca által határolt részén kialakult belvíz elleni védekezési feladatok elvégzésére
 • Vis maior pályázat benyújtása EBR 405063. igénylés azonosító számmal a Magyar Köztársasághoz a Nefelejcs és a Virághegy utcákban kialakult belvíz elleni védekezési feladatok elvégzésére
 • Ivóvíz gerincvezeték bővítésének tervezése a Kulcs, Sütő András utca – Jármay Károly utca – Kecset utca – Rácalmási utca területen

 

Kulcs, 2018. április 16.

Jobb Gyula s.k.

polgármester