Az egyesület célja: A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjaink számára a horgászati lehetőségek biztosítása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés.

Az egyesület neve: Kulcsi Horgász és Természetvédő Egyesület

Az egyesület székhelye: 2458 Kulcs, Hullám utca 2501.

Az egyesület címe: 2458 Kulcs, Hullám utca 2501.

Telefon:

Mérei Lajos             elnök                     06-30-351-5520

Rakovszki Elektra   gazdasági vezető  06-30-520-0676

Állami, területi és napijegyek értékesítése a Rakovszki gazdaboltban, nyitvatartási időben

8-16 óra között.

Fogási naplók leadási határideje: február 28.

Az egyesület tevékenységi köre

 1. A meghatározott célok érdekében szükséges feltételek biztosítása, a horgászattal összefüggő jogszabályok ismertetése.
 2. Rendes és szükség szerint rendkívüli közgyűlések tartása, választmányi és vezetőségi ülések rendszeres tartása, a meghozott javaslatok, határozatok ismertetése a tagokkal.
 3. Vállalkozói tevékenység, melynek eredményét köteles közhasznú tevékenységre fordítani.
 4. Korszerű és környezetbarát halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken.
 5. Biztosítja a halállomány védelmét, a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások betartását.
 6. Segíti a hatóságok munkáját az orvhalászat és orvhorgászat leküzdésében, illetve a vizek tisztaságának és a természet védelmének érdekében.
 7. Rendszeres lehetőséget biztosít tagjainak a horgászattal kapcsolatos szakismeretek elsajátítására.
 8. Évente halfogó versenyeket szervez, a közgyűlés által meghatározott feltételek szerint.
 9. Horgásztanyáit fenntartja, házirendjét tagjaival betartatja.
 10. Védett és nem védett területek növény és állatvilágának megóvása, vizes élőhelyek rehabilitációja.
 11. Területünkön élő őshonos halak megismertetése és védelme.
 12. Együttműködés a természetvédelem területén tevékenykedő hazai és külföldi szervezetekkel.

Az egyesület természetvédelmi tevékenység folytatásával, olyan közfeladatot lát el, amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.tv, rendelkezése alapján, állami feladatnak minősül. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv.26§c)9. pontja szerinti környezetvédelem, 8. pontja szerinti természet és állatvédelem, 4. pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. pontja szerinti kulturális tevékenység, 6. pontja szerinti kulturális örökség megóvása, 10. pontja szerinti gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet közhasznú tevékenységet folytatja.

Az egyesületi tagság keletkezése és megszűnése

Az egyesületnek tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár és Magyarországon letelepedett, illetve Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki az alapszabályban foglalt feltételeket elfogadja, és magáévá teszi.
Kivételesen, a törvényes képviselő hozzájárulásával kiskorú állampolgár is felvehető a tagok közé, azonban nagykorúságáig egyesületi funkciót nem tölthet be.
Pártoló tag lehet minden nagykorú magyar állampolgár, továbbá a törvényes képviselő hozzájárulásával, kiskorú állampolgár is és Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, egyben vállalja azok szakmai és/vagy anyagi támogatását. Pártoló tag nem választható egyesületi tisztségbe. A jelen alapszabály azért teszi lehetővé a fiatalkorúak tagságát, hogy a nevezettek már ifjú korukban megismerjék és elsajátítsák a környezettudatos és természetvédő magatartást. Az egyesületbe tagként (pártoló tagként) jelentkező felvételéről az Elnökség nyílt szavazással dönt.

A tagsági viszony megszűnik:
– A tag halálával.
– A tag kilépésével.
– Törléssel, amennyiben kötelezettségeinek felhívás ellenére sem tesz eleget.
– Kizárással.