körzetim.

Körzeti megbízott rendőr Kulcson: Fridrich Tamás r. törzsőrmester

Elérhetőségek:  06/70-944-31-49, valamint ingyenesen hívhatóak a 107, és a 112 segélyhívó számok.

Időskorúak áldozattá válásának megelőzésére szolgáló tanácsok

(Forrás: Kulcsi Krónika 2015. május)

Népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis betöltötte a hatvanadik életévét.

Életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból, helyzetükből, állapotukból adódóan, a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel szemben. A Rendőrség számára kiemelten fontos terület az időskorúak. Ennek érdekében a Rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy láthatóvá tegye ezen korcsoport számára  az áldozattá válás reális kockázatát, és megismertesse az elkerülés és megelőzés  eszközeit, módszereit.

Az idősek elsősorban vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül pedig elsősorban lopások (trükkös, besurranásos, betöréses lopások, zsebtolvajlás) továbbá csalások és rablások áldozatává válnak. Az időskorúak és egyedülállók sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elkövetők gyakran az e csoportba sorolt személyek segítőkészségét, hiszékenységét használják ki ahhoz, hogy lakásukba, házukba, különböző trükkökkel bejussanak, és onnan elsősorban készpénzt, takarékbetétkönyvet, ékszert tulajdonítsanak el. Elemzéseink szerint időskorúak nagyon sok esetben a részükről természetesen felmerülő segítségnyújtás következtében válnak áldozattá. Viszonylag könnyen kötnek ismeretséget, megbíznak idegen emberekben, örülnek, hogy beszélgetnek, ezáltal az elkövetők nagyobb nehézség nélkül bizalmukba férkőzhetnek.

A trükkös lopások megelőzése

Az elkövetők a legkülönfélébb indokokkal szólítják meg az idős embereket, elterelik figyelmüket a bűncselekmények elkövetése érdekében.

A leggyakrabban előforduló trükkök

 • gázár-támogatást, vagy nyugdíj-kiegészítést hozott;

 • más hivatalos jellegre hivatkozik (gáz- vagy áramszolgáltató, Vöröskereszt, önkormányzati dolgozó);

 • vásárlás (sertés, vasáru, építési anyag, toll- párna, stb.) vagy éppen értékesítés (arany ékszerek, seprő, edények, stb.) ürügyével;

 • pénzt szeretnének felváltani;

 • WC-re szeretne menni;

 • rosszullétre hivatkozik;

 • vizet kér;

 • szeretet-szolgálattól csomagot hoztak;

 • szociális-segélyt hoztak;

 • szemétszállítás túlfizetése miatt pénzt hoztak;

 • kerti munka elvégzésének ürügyével;

 • sértett hozzátartozójától  pénzt, tűzifát, stb. hoztak

 

Biztonsági tanácsok időseknek

 • Ne nyisson ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek!

 • Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jó modorúnak tűnik!

 • Alkalmi munkát ne vállaltasson fel idegenekkel (pl. favágás, hóseprés, kerti munkák)!

 • Ne hagyja nyitva a kapuját, házát, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban vagy a kertben tartózkodik, mert bárki észrevétlenül is bemehet!

 • Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a lábtörlő, virágcserép alatt és egyéb helyeken! Ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!

 • Ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyitva van az ablak!

 • Ne engedjen be a házaló árusokat, gáz- vagy áramszolgáltató, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak is!

 • Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartja és valamilyen trükkel eltulajdoníthatják Öntől! Lehetőség szerint ne tartsa egy helyen az Ön által megtakarított pénzt, hanem kisebb összegeket helyezzen el a lakás különböző részein!  

 • Ne nyisson ajtót éjszaka bármilyen zajt hall, ha lehetősége van rá, hívja a RENDŐRSÉGET (telefonszám: 107, 112)!

 • Folyamatosan tartson kapcsolatot a „közelében” élőkkel, valamint a körzeti megbízottal, postással, polgárőrrel, orvossal, szociális gondozóval. Az ablakokon lévő redőnyt azon helységekben, amelyeket nem használ, napközben húzza fel, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy a lakás valamennyi helyiségét lakják.

 

A fent felsorolt óvintézkedések betartásával nagymértékben megelőzhető, illetve visszaszorítható az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megvalósulása.

Észrevételeikkel, kérdéseikkel fordulhatnak Fridrich Tamás r. törzsőrmester KMB-s úrhoz (tel.:06/70-944-31-49), illetve a Kulcsi Polgárőr Egyesülethez. Továbbá ingyenesen hívhatóak a 107, és a 112 segélyhívó számok.