A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:
2013 évben 5 millió forintot meghaladó kifizetés nem történt.
2014 évben 5 millió forintot meghaladó kifizetés nem történt.
2015 évben 5 millió forintot meghaladó kifizetés nem történt.