Minden a testület döntéseiről

Kulcs Község Képviselő-testülete rendes testületi ülését minden hónap utolsó szerdáján tartja.
Az ülések nyilvánosak, kivételes esetben zárt ülésre kerülhet sor.
A képviselő-testület július 1-től augusztus 15-ig – rendkívüli ok kivételével –nyári ülés szünetet tart.

A polgármester indokolt esetben – a munkatervben nem szereplő – rendkívüli ülést is összehívhat.
A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett – a munkaterv szerinti időpontban közmeghallgatást tart.

A testület éves munkaterv alapján működik, amely az előre tervezhető napirendeket tartalmazza. A végleges napirend az ülést megelőző héten áll össze és jut el minden érintetthez.

Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(IX. 1.) Önkormányzati Rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.

Kulcs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata – 2016. január – egységes szerkezetben ( 1.rész, 2. rész )

Testületi ülések dokumentumai

2016. évi testületi ülések:

 

Dátum   Jegyzőkönyv
2016.01.27   részletek
2016.02.17. Közmeghallgatás részletek
2016.02.24.   részletek
2016.03.10   részletek
2016.03.30   részletek
2016.04.12 Rendkívüli nyílt részletek
2016.04.27.   részletek
2016.05.25.   részletek
2016.06.29.   részletek
2016.07.27   részletek
2016.08.24   részletek
2016.09.07. Rendkívüli nyílt részletek
2016.09.28.   részletek
2016.10.05. Rendkívüli nyílt részletek
2016.10.26.   részletek

 

2016. évi előterjesztések és mellékletei: